Rada OZ Lepší Prešov

OZ Lepší Prešov je právnickou osobou registrovanou MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Kontakt: info@lepsipresov.sk.

Predseda OZ a predseda Rady Lepší Prešov:

  • Jozef Baran

Členovia Rady OZ Lepší Prešov:

OZ Lepší Prešov nemá prepojenie na žiadneho politika ani politickú stranu!